Dầu xả phục hồi siêu mượt tóc cao cấp Lusstaly Vitamin Collagen Volumizing Repair Conditioner 500ml